Privacyverklaring

Privacyverklaring Decazoid

9 Maart 2023

 

Bij Decazoid hechten wij veel waarde aan de privacy van onze klanten. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. In dit Privacyverklaring geven wij u informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Dit kan onder andere uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn. Daarnaast verzamelen wij ook gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan onder andere zijn voor het leveren van onze diensten, het afhandelen van betalingen en het versturen van nieuwsbrieven en/of marketingacties. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden.

 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren. Door uw gegevens te analyseren kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen welke producten het meest populair zijn onder onze klanten, wat ons helpt om ons assortiment aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties te sturen, die aansluiten bij uw voorkeuren en interesses.

 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacyregels en worden getraind om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. Wij werken alleen samen met betrouwbare partners en leveranciers, die zich ook aan onze privacyregels houden.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken behandelen.

 

Contactgegevens

Decazoid

Telefoonnummer: 06 – 8728 3465

E-mailadres: info@decazoid.nl

 

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links staan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de manier waarop zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen van klanten van Decazoid.

 

Wijzigingen in ons Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Verklaring. Wij raden u dan ook aan om regelmatig ons Privacy Verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming, wat betekent dat er geen beslissingen over u worden genomen door middel van geautomatiseerde processen zonder menselijke tussenkomst.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Wij dragen geen persoonlijke gegevens over buiten de Europese Unie.